phone
facebook
instagram

Mięsa premium

Produkty mięsne dla psów najwyższej jakości. Nie znajdziecie tam konserwantów, czy polepszaczy. Mięso do nich pozyskujemy tylko i wyłącznie od polskich dostawców.

Produkty mięsne dla psów najwyższej jakości. Nie znajdziecie tam konserwantów, czy polepszaczy. Mięso do nich pozyskujemy tylko i wyłącznie od polskich dostawców.

Premium meat

Meat products for dogs of the highest quality. You will not find preservatives or enhancers there. We obtain the meat for them only from Polish suppliers.

Go to the category

Contact us now

Do you have any questions? Do you need help choosing a product? Write to us and we will help resolve any doubts.